Szkolenie to podstawowa forma poszerzania wiedzy i umiejętności, jednakże to od formy i sposobu jego przeprowadzenia zależą głównie jego efekty.
Monotonia i rutyna zabija kreatywność i otwartość na nowe, dlatego wykorzystując doświadczenia nasze i współpracujących specjalistów tworzymy różnorodne, atrakcyjne formy szkoleń.

    Starannie przygotowujemy programy dydaktyczne
    Współpracujemy z wykładowcami w swojej branży z bogatym doświadczeniem.
    Zapewniamy podnoszenie kwalifikacji wszystkim uczestnikom szkolenia uwzględniając zmieniające się potrzeby rynkowe.
    Dobieramy miejsce  szkolenia biorąc pod uwagę cel i charakter spotkania.
    Przygotowujemy innowacyjne formy szkoleń przełamujące schemat.
    Zapewniamy efektywność działań i podnoszenia kompetencji zawodowych wykorzystując rozwój talentu i osobowości uczestników – Zarządzanie talentem.

ORGANIZUJEMY

    Szkolenia z zakresu komunikacji
    Rozwój kreatywności – Poszukiwanie inspiracji
    Warsztaty teatralne  - zarządzanie talentem
    Szkolenia z zakresu prezentacji i wystąpień publicznych
    Szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem
    Szkolenia z zakresu zarządzania czasem
    Szkolenia na zlecenie
    Szkolenia integrujące zespół pracowników

ZAPEWNIAMY

    Nadzór logistyczny
    Sprawdzonych szkoleniowców i metodyków
    Sprawdzenie obiektów i oferowanych usług serwisowych
    Rezerwacje obiektów i negocjacja cen
    Zabezpieczenie sprzętowe
    Projekty graficzne
    Poligrafia
    Obsługa cateringowa
    Produkcja materiałów pomocniczych
    Oprawa scenograficzna
    Foto TV Serwis
    I inne